Latest News

Baani Sandhu: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ

Baani Sandhu: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਬਾਣੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ, ਕਿਹਾ ‘ਕਰੀ ਜਾਓ ਚੁਗਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ …, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ Baani Sandhu : ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ...

ਪੰਜਾਬ

ਦੇਸ਼